İşyerinde uyulması gereken geleneksel kurallar

İşyerinde uyulması gereken geleneksel kurallar

Bunlar, ne işyeri tarafından ne de yasal mevzuat tarafından özellikle belirtilmemiş olsa bile, halin gereği olarak uyulması gereken kurallardır. Bu kurallar yazılı olarak belirtilmemiştir, geleneksel olarak doğru kabul edilir ve etik ve görgü kuralları olarak da nitelendirilebilir. Sayısı çok daha fazla artırılabilse de, bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • İş arkadaşlarına saygılı olma
 • Kurum içi ve kurumsal iletişimde kibar olma
 • Ast-üst ilişkilerinde sınırlara uyma
 • Mesaiye zamanında gelme ve mesaiden zamanında ayrılma
 • İşverenin maddi çıkar ve hedeflerinin işçi tarafından da benimsenmesi
 • Dürüst olma
 • Başkalarına zarar verecek derecede hırslı olmama
 • Düzenli ve açık olma
 • Sorumluluklarını zamanında yerine getirme
 • Kendini geliştirme
 • İşyerindeki suiistimalleri işverene bildirme
Paylaş: