İşyerinde uyulması gereken yazılı kurallar

İşyerinde uyulması gereken yazılı kurallar

Bu kurallar ise, işyeri iç yönetmelikleri ya da yazılarıyla belirlenen ve her işyerinde farklılık gösterebilecek kurallardır. Bir maden işyeri ile markette farklı kuralların geçerli olması doğaldır. Bu kurallar işçilere yazılı olarak tek tek tebliğ edilebileceği gibi; iş sözleşmesiyle ya da ilan edilen kurum içi yönetmeliklerle de belirlenebilir.

İş mevzuatı bakımından işyerinde uyulması gereken kurallar

Bu kurallar iş mevzuatında tek tek yazmasa da, İş Kanunu ve alt mevzuatı irdelenerek ortaya çıkarılabilir. Bunlara uymamanın yaptırımı bazen doğrudan tazminatsız olarak işten çıkarılma olabileceği gibi, bazen de uyarı ve tutanak da olabilir.

Ama bu kuralların temel özelliği, bunlara riayet edilmesinin işçi açısından yasal birer ödev olmasıdır. İşçinin bu konuda bir takdir hakkı kesinlikle bulunmamaktadır. Şimdi bu kuralları elimizden geldiğinde sıralayalım:

 • İşverenin aile üyelerinden birine ya da işverenin kendisine karşı şeref ve namusa dokunacak, hakaret içeren sözler sarf edilmemesi
 • Diğer işçilere karşı cinsel tacizde bulunulmaması
 • Diğer işçilerle kavga edilmemesi ve onlara sataşılmaması
 • İşyerinde sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelinmemesi
 • İşverenin güveninin kötüye kullanılmaması
 • Mazeretsiz devamsızlık yapılmaması
 • İşveren tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirilmesi
 • İş güvenliği tedbirlerine uyulması
 • Mesai saatlerine riayet edilmesi
 • İşverenin malına bilerek zarar verilmemesi, işyerindeki eşyaların korunması
 • Yapılan işle ilgili işverene aldatıcı bilgi verilmemesi
 • Sır niteliğindeki ticari ve diğer özel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması
 • İşverenin rekabet halinde olduğu işyerleriyle bilgi alışverişi yapılmaması
Paylaş: